L

Ta kontakt:
Narvik Sentrum 
c/o Narvikregionen Næringsforening
Kongens gt 51 (Næringslivets Hus)
8514 Narvik

Epost: post@narviksentrum.no

w

Torvhallen

Narvik kommune har kjøpt Narvik Krigsmuseums seksjon i det erværdige bygget midt i sentrum. Dette blir nå i høst overtatt av Narvikgården, som har fått i oppdrag å videreutvikle bygget på vegne av kommunen.

Narvikgården
05.05.201808:18 Hilde Normark