Om Narvik Sentrum

Narvik Sentrum er en ressursgruppe innen Narvikregionen Næringsforening - bestående av aktørene i sentrum og representanter fra de ulike brukergruppene.

Kontakt oss her:
Narvik Sentrum 

c/o Narvikregionen Næringsforening
Kongens gt 49
8514 Narvik

Epost: post@narviksentrum.no