Parkeringsordningen i Narvik kommune

Hensikten med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.

05.05.201812:24 Hilde Normark