L

Ta kontakt:
Narvik Sentrum 
c/o Narvikregionen Næringsforening
Kongens gt 51 (Næringslivets Hus)
8514 Narvik

Epost: post@narviksentrum.no

w

Parkeringsordningen i Narvik kommune

Hensikten med parkeringsregulering er å skape trafikksikkerhet, fremkommelighet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.

05.05.201812:24 Hilde Normark